k.ú.: 711039 - Olovnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 532673 - Olovnice NUTS5 CZ0206532673
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2111 - Kralupy nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 21111 - Kralupy nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 809 4921194
zahrada 175 127367
ovoc. sad 2 13884
travní p. 54 108012
lesní poz 65 180457
vodní pl. nádrž umělá 2 3089
vodní pl. tok přirozený 36 30984
vodní pl. zamokřená pl. 26 14280
zast. pl. společný dvůr 6 2194
zast. pl. zbořeniště 12 2860
zast. pl. 292 91462
ostat.pl. dráha 4 64702
ostat.pl. jiná plocha 74 61467
ostat.pl. manipulační pl. 33 28628
ostat.pl. mez, stráň 1 227
ostat.pl. neplodná půda 86 31886
ostat.pl. ostat.komunikace 93 82759
ostat.pl. silnice 13 83788
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 19161
ostat.pl. zeleň 9 7275
Celkem KN 1808 5875676
Par. KMD 1808 5875676
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 181
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 36
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
Celkem BUD 286
byt.z. byt 6
obč.z. byt 2
Celkem JED 8
LV 421
spoluvlastník 608

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.07.2013
S-SK GS 1:2880 1840 26.07.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 21.05.2019 07:18

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.