k.ú.: 711039 - Olovnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 532673 - Olovnice NUTS5 CZ0206532673
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2111 - Kralupy nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 21111 - Kralupy nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 810 4921084
zahrada 178 127213
ovoc. sad 2 13884
travní p. 55 108012
lesní poz 64 180111
vodní pl. nádrž umělá 2 3089
vodní pl. tok přirozený 36 30984
vodní pl. zamokřená pl. 26 14138
zast. pl. společný dvůr 6 2194
zast. pl. zbořeniště 12 2860
zast. pl. 299 91710
ostat.pl. dráha 6 64702
ostat.pl. jiná plocha 76 62062
ostat.pl. manipulační pl. 34 28628
ostat.pl. mez, stráň 1 227
ostat.pl. neplodná půda 86 31859
ostat.pl. ostat.komunikace 93 82805
ostat.pl. silnice 13 83788
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 19161
ostat.pl. zeleň 9 7275
Celkem KN 1824 5875786
Par. KMD 1824 5875786
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 175
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 45
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
Celkem BUD 293
byt.z. byt 6
obč.z. byt 2
Celkem JED 8
LV 431
spoluvlastník 626

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.07.2013
S-SK GS 1:2880 1840 26.07.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 05.06.2020 02:55

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.