k.ú.: 711021 - Nové Domy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560588 - Oloví NUTS5 CZ0413560588
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 10 4911
travní p. 18 234089
lesní poz les(ne hospodář) 17 1544125
lesní poz 6 166226
vodní pl. tok přirozený 5 5925
zast. pl. zbořeniště 1 333
zast. pl. 15 5702
ostat.pl. dráha 3 16154
ostat.pl. jiná plocha 16 4815
ostat.pl. manipulační pl. 1 729
ostat.pl. neplodná půda 33 25495
ostat.pl. ostat.komunikace 16 16601
ostat.pl. silnice 4 24733
Celkem KN 145 2049838
Par. KMD 145 2049838
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 11
Celkem BUD 15
LV 24
spoluvlastník 30

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2012
KM-D 1:2000 29.12.2000 30.03.2012
S-SK GS 1:2880 1842 29.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 20.08.2019 09:50

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.