k.ú.: 711004 - Hory u Oloví - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560588 - Oloví NUTS5 CZ0413560588
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 40232
zahrada skleník-pařeniš. 2 27
zahrada 190 72802
travní p. 111 781834
lesní poz les(ne hospodář) 44 2105069
lesní poz 18 60009
vodní pl. tok přirozený 5 12517
zast. pl. společný dvůr 2 340
zast. pl. zbořeniště 39 10250
zast. pl. 243 32293
ostat.pl. dráha 1 64370
ostat.pl. jiná plocha 37 14045
ostat.pl. manipulační pl. 7 8312
ostat.pl. neplodná půda 92 238278
ostat.pl. ostat.komunikace 57 93529
ostat.pl. silnice 8 48930
Celkem KN 867 3582837
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 59
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 86
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 3
Celkem BUD 234
byt.z. byt 8
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 10
LV 229
spoluvlastník 272

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KM-D 1:2000 20.06.2003
S-SK GS 1:2880 1842 20.06.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 24.08.2019 16:43

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.