k.ú.: 710962 - Oloví - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560588 - Oloví NUTS5 CZ0413560588
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 14535
zahrada 253 137226
travní p. 197 394463
lesní poz les(ne hospodář) 130 2413323
lesní poz 34 57359
vodní pl. nádrž umělá 5 3767
vodní pl. tok přirozený 18 45087
vodní pl. zamokřená pl. 1 222
zast. pl. společný dvůr 7 1338
zast. pl. zbořeniště 39 4528
zast. pl. 314 76969
ostat.pl. dráha 3 11640
ostat.pl. jiná plocha 66 34080
ostat.pl. manipulační pl. 35 100664
ostat.pl. neplodná půda 76 40538
ostat.pl. ostat.komunikace 87 105258
ostat.pl. pohřeb. 1 5218
ostat.pl. silnice 11 22159
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 34277
ostat.pl. zeleň 5 4057
Celkem KN 1296 3506708
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 40
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 101
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 62
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 285
byt.z. byt 66
byt.z. garáž 5
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 10
Celkem JED 82
LV 330
spoluvlastník 473

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KM-D 1:2000 20.06.2003
S-SK GS 1:2880 1842 20.06.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 24.07.2019 07:16

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.