k.ú.: 710385 - Olešnice u Rychnova nad Kněžnou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576581 - Olešnice NUTS5 CZ0524576581
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5208 - Kostelec nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 52081 - Kostelec nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 2024
orná půda 374 3123543
zahrada 232 195938
travní p. mez, stráň 11 4219
travní p. 246 917134
lesní poz 88 1387171
vodní pl. nádrž umělá 2 2527
vodní pl. rybník 1 14587
vodní pl. tok přirozený 113 33093
zast. pl. 196 92629
ostat.pl. jiná plocha 33 20328
ostat.pl. manipulační pl. 2 16541
ostat.pl. mez, stráň 1 1853
ostat.pl. neplodná půda 3 5484
ostat.pl. ostat.komunikace 176 119699
ostat.pl. silnice 5 36987
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3620
ostat.pl. zeleň 2 504
Celkem KN 1489 5977881
Par. KMD 1489 5977881
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 97
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 53
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 188
LV 294
spoluvlastník 534

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2009
S-SK GS 1:2880 1840 17.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 18.09.2020 10:25

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.