k.ú.: 710369 - Olešnice u Červeného Kostelce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 573965 - Červený Kostelec NUTS5 CZ0523573965
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52091 - Červený Kostelec

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 313 3008042
zahrada 327 330427
ovoc. sad 2 7410
travní p. 333 759171
lesní poz 102 1138147
vodní pl. nádrž přírodní 1 394
vodní pl. nádrž umělá 3 1115
vodní pl. tok přirozený 14 32378
vodní pl. tok umělý 4 2749
vodní pl. zamokřená pl. 1 21132
zast. pl. společný dvůr 1 637
zast. pl. zbořeniště 2 757
zast. pl. 489 140207
ostat.pl. dráha 6 81447
ostat.pl. jiná plocha 115 133963
ostat.pl. manipulační pl. 11 19404
ostat.pl. neplodná půda 43 18030
ostat.pl. ostat.komunikace 208 204147
ostat.pl. silnice 13 47890
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 63 26041
ostat.pl. zeleň 1 1253
Celkem KN 2052 5974741
Par. DKM 2052 5974741
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 183
č.p. rod.rekr 14
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 135
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 1
Celkem BUD 477
byt.z. byt 6
obč.z. byt 6
Celkem JED 12
LV 613
spoluvlastník 1045

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.06.2011
DKM-KPÚ 10.11.2010 1:1000 16.11.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1840 28.06.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 25.09.2020 23:57

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička