k.ú.: 710351 - Olešnice nad Cidlinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570524 - Olešnice NUTS5 CZ0521570524
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52052 - Chlumec nad Cidlinou

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 284 1856874
zahrada 181 161929
travní p. 102 369947
lesní poz 25 668394
vodní pl. rybník 2 94101
vodní pl. tok přirozený 8 76533
vodní pl. tok umělý 2 18
zast. pl. zbořeniště 1 3288
zast. pl. 161 61943
ostat.pl. dálnice 6 66315
ostat.pl. jiná plocha 40 32323
ostat.pl. neplodná půda 24 21219
ostat.pl. ostat.komunikace 49 56948
ostat.pl. silnice 16 21467
ostat.pl. skládka 1 23095
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8600
ostat.pl. zeleň 49 93050
Celkem KN 952 3616044
Par. DKM 952 3616044
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 79
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 32
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 11
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 154
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 306
spoluvlastník 521

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.11.2019 mapování
KMD 1:1000 25.08.2010 25.11.2019 intravilán
DKM-KPÚ 03.10.2008 1:1000 21.10.2008 *)
S-SK GS 1:2880 1841 25.08.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 20.09.2020 23:44

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.