k.ú.: 710351 - Olešnice nad Cidlinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570524 - Olešnice NUTS5 CZ0521570524
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52052 - Chlumec nad Cidlinou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 313 1879443
zahrada 173 137384
ovoc. sad 4 4762
travní p. 109 366882
lesní poz 27 669585
vodní pl. nádrž umělá 1 8
vodní pl. rybník 1 89134
vodní pl. tok přirozený 6 77605
vodní pl. tok umělý 1 5
zast. pl. společný dvůr 2 310
zast. pl. zbořeniště 1 1249
zast. pl. 161 68093
ostat.pl. dálnice 6 66315
ostat.pl. jiná plocha 42 54291
ostat.pl. manipulační pl. 2 1002
ostat.pl. neplodná půda 26 21249
ostat.pl. ostat.komunikace 51 56664
ostat.pl. silnice 22 28468
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8832
ostat.pl. zeleň 43 84663
Celkem KN 992 3615944
Par. DKM 551 2613591
Par. KMD 441 1002353
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 79
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 31
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 11
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 153
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 308
spoluvlastník 519

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.08.2010 intravilán
DKM-KPÚ 03.10.2008 1:1000 21.10.2008 *)
S-SK GS 1:2880 1841 25.08.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 21.08.2019 01:26

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.