k.ú.: 710342 - Levín nad Cidlinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570524 - Olešnice NUTS5 CZ0521570524
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52052 - Chlumec nad Cidlinou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 399 2468397
zahrada 71 96631
ovoc. sad 2 7842
travní p. 16 22186
lesní poz 2 5808
vodní pl. nádrž umělá 4 4268
vodní pl. tok přirozený 2 1667
vodní pl. tok umělý 3 4001
zast. pl. společný dvůr 1 54
zast. pl. zbořeniště 1 1411
zast. pl. 41 22206
ostat.pl. jiná plocha 18 9977
ostat.pl. ostat.komunikace 33 77474
ostat.pl. silnice 36 55074
ostat.pl. zeleň 11 5216
Celkem KN 640 2782212
Par. DKM 602 2739103
Par. KMD 38 43109
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. rod.dům 21
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 41
LV 209
spoluvlastník 345

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.07.2018
KMD 1:1000 23.11.2009 09.07.2018 intravilán
DKM-KPÚ 24.07.2007 1:1000 09.08.2007 *) extravilán-91%
S-SK GS 1:2880 1841 23.11.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 27.09.2020 06:38

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička