k.ú.: 710334 - Olešnice u Trhových Svinů - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544884 - Olešnice NUTS5 CZ0311544884
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1102 4787725
zahrada 288 203192
ovoc. sad 2 6836
travní p. 475 754945
lesní poz les s budovou 9 295
lesní poz les(ne hospodář) 3 2507
lesní poz 459 3828086
vodní pl. nádrž umělá 1 4
vodní pl. rybník 41 1482050
vodní pl. tok přirozený 61 30462
vodní pl. tok umělý 19 5378
vodní pl. zamokřená pl. 98 178843
zast. pl. společný dvůr 3 232
zast. pl. zbořeniště 5 1043
zast. pl. 394 100264
ostat.pl. jiná plocha 133 90148
ostat.pl. manipulační pl. 47 30944
ostat.pl. neplodná půda 87 64167
ostat.pl. ostat.komunikace 259 172742
ostat.pl. pohřeb. 4 5108
ostat.pl. silnice 4 62877
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10871
ostat.pl. zamokřená pl. 1 8182
ostat.pl. zeleň 4 2389
Celkem KN 3501 11829290
Par. DKM 3501 11829290
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 257
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 8
Celkem BUD 397
byt.z. byt 9
obč.z. byt 22
obč.z. garáž 12
Celkem JED 43
LV 529
spoluvlastník 946

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.06.2015
ZMVM 1:2000 01.01.1997 09.06.2015
S-SK GS 1:2880 1870 01.01.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 25.09.2020 05:33

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička