k.ú.: 710326 - Olešná na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596230 - Nové Město na Moravě NUTS5 CZ0635596230
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 517 5003459
zahrada 182 127049
travní p. 171 566726
lesní poz 128 1301198
vodní pl. nádrž umělá 3 247
vodní pl. rybník 11 36728
vodní pl. tok přirozený 110 34410
vodní pl. tok umělý 1 504
zast. pl. zbořeniště 7 1237
zast. pl. 166 58170
ostat.pl. dráha 2 20509
ostat.pl. jiná plocha 112 70323
ostat.pl. manipulační pl. 21 35950
ostat.pl. neplodná půda 125 111040
ostat.pl. ostat.komunikace 142 80724
ostat.pl. pohřeb. 2 2241
ostat.pl. silnice 11 64473
Celkem KN 1711 7514988
Par. DKM 1711 7514988
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 98
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 8
č.e. rod.rekr 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 22
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 161
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 287
spoluvlastník 669

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.08.1998
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.08.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 19.08.2019 21:25

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.