k.ú.: 710148 - Brník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3209 - Praha-východ NUTS4 CZ0209
Obec 533564 - Oleška NUTS5 CZ0209533564
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2122 - Říčany
Pověřený obecní úřad 21222 - Kostelec nad Černými Lesy

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 211 1219733
zahrada 77 59675
ovoc. sad 16 29148
travní p. 10 37877
lesní poz 23 1226525
vodní pl. nádrž umělá 2 451
vodní pl. zamokřená pl. 3 1006
zast. pl. 113 47469
ostat.pl. dobývací prost. 37 116082
ostat.pl. jiná plocha 34 24692
ostat.pl. manipulační pl. 25 42784
ostat.pl. neplodná půda 13 13790
ostat.pl. ostat.komunikace 54 23109
ostat.pl. silnice 7 31151
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1261
ostat.pl. zeleň 24 4169
Celkem KN 650 2878922
Par. KMD 650 2878922
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 60
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 113
LV 140
spoluvlastník 193

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.04.2015
S-SK GS 1:2880 1824 07.04.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 01.10.2020 06:24

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička