k.ú.: 710130 - Olešenka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569208 - Olešenka NUTS5 CZ0631569208
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61023 - Přibyslav

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 293 4358023
zahrada 86 37825
travní p. 228 598754
lesní poz 142 1526422
vodní pl. nádrž umělá 11 32600
vodní pl. rybník 2 6327
vodní pl. tok přirozený 1 6934
vodní pl. tok umělý 1 370
zast. pl. zbořeniště 1 337
zast. pl. 124 60092
ostat.pl. dráha 1 14101
ostat.pl. jiná plocha 41 8362
ostat.pl. manipulační pl. 46 44999
ostat.pl. neplodná půda 21 10667
ostat.pl. ostat.komunikace 216 114820
ostat.pl. silnice 17 25117
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4491
Celkem KN 1233 6850241
Par. DKM 1233 6850241
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 61
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.dům 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 32
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 118
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 177
spoluvlastník 264

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.03.2002
ZMVM 1:1000 01.05.1989 12.03.2002
S-SK GS 1:2880 1838 01.05.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 20.08.2019 10:17

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.