k.ú.: 710113 - Oldřišov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 509574 - Oldřišov NUTS5 CZ0805509574
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2226 13894141
zahrada 343 182412
ovoc. sad 7 15237
travní p. 46 107696
lesní poz les s budovou 1 91
lesní poz 26 444231
vodní pl. nádrž přírodní 4 2534
vodní pl. nádrž umělá 7 14031
vodní pl. tok přirozený 142 60515
vodní pl. tok umělý 1 1764
vodní pl. zamokřená pl. 8 10525
zast. pl. zbořeniště 24 12439
zast. pl. 555 225807
ostat.pl. jiná plocha 211 282948
ostat.pl. manipulační pl. 8 5155
ostat.pl. neplodná půda 74 77727
ostat.pl. ostat.komunikace 193 285271
ostat.pl. pohřeb. 1 3766
ostat.pl. silnice 5 126322
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 22645
ostat.pl. zeleň 11 4605
Celkem KN 3900 15779862
Par. DKM 3900 15779862
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 15
č.p. rod.dům 372
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 54
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 536
byt.z. byt 44
byt.z. garáž 3
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 49
LV 870
spoluvlastník 1199

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.12.2013
THM-V 1:2000 01.01.1966 18.12.2013
Ost. 1:2500 31.12.1882 01.01.1966 pruský katastr


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 29.09.2020 16:19

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička