k.ú.: 710075 - Oldřiš u Hlinska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571661 - Krouna NUTS5 CZ0531571661
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 118 1221005
zahrada 67 44886
travní p. 176 388651
lesní poz 42 148955
vodní pl. nádrž umělá 1 158
vodní pl. tok přirozený 9 9036
vodní pl. tok umělý 15 2957
vodní pl. zamokřená pl. 1 448
zast. pl. společný dvůr 1 28
zast. pl. 66 19393
ostat.pl. jiná plocha 32 6145
ostat.pl. manipulační pl. 15 17070
ostat.pl. neplodná půda 21 6140
ostat.pl. ostat.komunikace 67 41784
ostat.pl. pohřeb. 1 302
ostat.pl. silnice 3 33657
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 133
Celkem KN 636 1940748
Par. DKM 3 595
Par. KMD 633 1940153
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. rod.dům 28
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 64
LV 78
spoluvlastník 135

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.10.2013
S-SK GS 1:2880 1839 10.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 22.08.2019 13:55

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.