k.ú.: 710075 - Oldřiš u Hlinska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571661 - Krouna NUTS5 CZ0531571661
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 118 1221005
zahrada 68 44771
travní p. 176 388609
lesní poz 42 148955
vodní pl. nádrž umělá 1 158
vodní pl. tok přirozený 9 9036
vodní pl. tok umělý 15 2957
vodní pl. zamokřená pl. 1 448
zast. pl. společný dvůr 1 28
zast. pl. 68 19590
ostat.pl. jiná plocha 32 6105
ostat.pl. manipulační pl. 15 17070
ostat.pl. neplodná půda 21 6140
ostat.pl. ostat.komunikace 67 41784
ostat.pl. pohřeb. 1 302
ostat.pl. silnice 3 33657
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 133
Celkem KN 639 1940748
Par. DKM 3 595
Par. KMD 636 1940153
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. rod.dům 29
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 66
LV 77
spoluvlastník 132

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.10.2013
S-SK GS 1:2880 1839 10.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 25.09.2020 06:33

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička