k.ú.: 710032 - Oldřichovice u Třince - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598810 - Třinec NUTS5 CZ0802598810
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8121 - Třinec
Pověřený obecní úřad 81211 - Třinec

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1410 4471695
zahrada skleník-pařeniš. 1 380
zahrada 1052 851642
ovoc. sad 3 7723
travní p. 1425 2763415
lesní poz 344 5226783
vodní pl. tok přirozený 53 138849
vodní pl. tok umělý 1 5094
vodní pl. zamokřená pl. 11 11383
zast. pl. společný dvůr 2 743
zast. pl. zbořeniště 60 11990
zast. pl. 1504 372195
ostat.pl. dráha 3 7605
ostat.pl. jiná plocha 774 676352
ostat.pl. manipulační pl. 78 65042
ostat.pl. neplodná půda 87 54006
ostat.pl. ostat.komunikace 592 360143
ostat.pl. pohřeb. 2 2697
ostat.pl. silnice 32 144420
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 26527
ostat.pl. zeleň 7 5977
Celkem KN 7449 15204661
Par. DKM 19 72899
Par. KMD 7430 15131762
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb. 27
č.p. rod.dům 935
č.p. tech.vyb 8
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 19
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 96
bez čp/če jiná st. 76
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 11
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 213
bez čp/če zem.used 9
rozestav. 2
Celkem BUD 1478
byt.z. byt 46
byt.z. garáž 9
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 2
obč.z. garáž 2
Celkem JED 60
LV 1594
spoluvlastník 2160

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.12.2017
KM-D 1:2000 08.07.2002 13.12.2017
S-SK ŠS 1:2880 1836 08.07.2002 reprodukce otisku mapy z r. 1925


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 06.06.2020 23:34

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.