k.ú.: 709999 - Oldřichov na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 515825 - Oldřichov NUTS5 CZ0714515825
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 306 726905
zahrada 73 62583
travní p. 26 15471
lesní poz 1 1014
vodní pl. tok přirozený 49 7118
zast. pl. zbořeniště 1 526
zast. pl. 60 32638
ostat.pl. jiná plocha 9 2970
ostat.pl. manipulační pl. 41 53994
ostat.pl. neplodná půda 8 2044
ostat.pl. ostat.komunikace 79 15471
ostat.pl. silnice 75 18661
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1539
ostat.pl. zeleň 21 5401
Celkem KN 750 946335
Par. KMD 750 946335
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 9
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 50
LV 111
spoluvlastník 174

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.07.2017
KM-D 1:2000 01.06.2000 27.07.2017
S-SK ŠS 1:2880 1824 01.06.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 19.07.2019 21:04

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.