k.ú.: 709999 - Oldřichov na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 515825 - Oldřichov NUTS5 CZ0714515825
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 306 726905
zahrada 73 62583
travní p. 26 15471
lesní poz 1 1014
vodní pl. tok přirozený 49 7118
zast. pl. zbořeniště 1 526
zast. pl. 58 32294
ostat.pl. jiná plocha 9 2970
ostat.pl. manipulační pl. 39 54102
ostat.pl. neplodná půda 8 2044
ostat.pl. ostat.komunikace 80 15839
ostat.pl. silnice 75 18661
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1539
ostat.pl. zeleň 21 5401
Celkem KN 747 946467
Par. KMD 747 946467
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 13
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 50
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 4
Celkem JED 6
LV 111
spoluvlastník 176

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.07.2017
KM-D 1:2000 01.06.2000 27.07.2017
S-SK ŠS 1:2880 1824 01.06.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 06.06.2020 03:21

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.