k.ú.: 709948 - Oldřetice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572152 - Raná NUTS5 CZ0531572152
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 25.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 312 1361198
zahrada 59 45568
ovoc. sad 4 10124
travní p. 160 293514
lesní poz 7 15032
vodní pl. nádrž umělá 1 1392
vodní pl. rybník 1 25028
vodní pl. tok přirozený 10 7923
zast. pl. společný dvůr 1 371
zast. pl. zbořeniště 1 100
zast. pl. 53 22840
ostat.pl. dráha 2 85234
ostat.pl. jiná plocha 7 1821
ostat.pl. manipulační pl. 5 9297
ostat.pl. neplodná půda 48 26072
ostat.pl. ostat.komunikace 56 45108
ostat.pl. silnice 6 24516
Celkem KN 733 1975138
Par. KMD 733 1975138
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. rod.dům 20
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 53
LV 87
spoluvlastník 140

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2013
S-SK GS 1:2880 1839 10.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 26.08.2019 08:15

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.