k.ú.: 709930 - Olbramovice u Moravského Krumlova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594563 - Olbramovice NUTS5 CZ0647594563
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62122 - Moravský Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 3 2200
orná půda 1164 12790080
vinice 250 763298
zahrada 187 145953
ovoc. sad 87 300538
travní p. 72 62445
lesní poz 275 954696
vodní pl. nádrž umělá 9 14278
vodní pl. tok přirozený 19 51450
zast. pl. zbořeniště 24 10306
zast. pl. 624 269477
ostat.pl. dobývací prost. 8 243786
ostat.pl. dráha 4 76746
ostat.pl. jiná plocha 292 218066
ostat.pl. manipulační pl. 113 298470
ostat.pl. neplodná půda 101 53747
ostat.pl. ostat.komunikace 475 609611
ostat.pl. pohřeb. 1 2852
ostat.pl. silnice 38 211064
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 26269
ostat.pl. zeleň 36 15654
Celkem KN 3787 17120986
Par. DKM 2272 15147531
Par. KMD 1515 1973455
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 108
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 241
č.p. rod.rekr 2
č.e. garáž 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 109
bez čp/če obč.vyb 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 62
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 7
Celkem BUD 618
byt.z. byt 40
Celkem JED 40
LV 801
spoluvlastník 1169

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.02.2016
DKM-KPÚ 02.03.2013 1:1000 13.03.2013 *) JPÚ-upřesnění přídělů (část extravilánu)
S-SK ŠS 1:2880 1825 08.02.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 20.09.2020 23:28

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.