k.ú.: 709824 - Olbramov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34701 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 566888 - Olbramov NUTS5 CZ0327566888
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32132 - Stříbro

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 31 915597
zahrada 53 36294
travní p. 75 1940010
lesní poz 63 2199931
vodní pl. nádrž umělá 4 9158
vodní pl. tok přirozený 19 26942
vodní pl. tok umělý 1 544
vodní pl. zamokřená pl. 7 22786
zast. pl. 52 31642
ostat.pl. jiná plocha 38 35578
ostat.pl. manipulační pl. 1 837
ostat.pl. neplodná půda 1 213
ostat.pl. ostat.komunikace 44 88813
ostat.pl. silnice 3 24189
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 5014
ostat.pl. zeleň 17 46199
Celkem KN 414 5383747
Par. DKM 239 5143372
Par. KMD 175 240375
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 20
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 52
LV 66
spoluvlastník 82

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 23.03.2022
KMD 1:1000 08.12.2017
S-SK GS 1:2880 1839 23.03.2022


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 16.08.2022 05:30

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.