k.ú.: 709760 - Srbce u Okřínka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537560 - Okřínek NUTS5 CZ0208537560
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 2360
orná půda 234 1648987
zahrada 23 24572
ovoc. sad 7 15129
travní p. mez, stráň 1 648
travní p. 4 22833
vodní pl. nádrž umělá 1 782
vodní pl. tok umělý 75 23791
zast. pl. zbořeniště 1 1160
zast. pl. 35 22391
ostat.pl. jiná plocha 4 1008
ostat.pl. manipulační pl. 1 4704
ostat.pl. neplodná půda 20 3795
ostat.pl. ostat.komunikace 40 16627
ostat.pl. silnice 3 32099
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 416
ostat.pl. zeleň 4 1842
Celkem KN 455 1823144
Par. KMD 455 1823144
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 25
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 35
LV 130
spoluvlastník 317

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.04.2011
KM-D 1:2880 03.01.2001 28.04.2011
S-SK GS 1:2880 1824 02.01.2001 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 05.06.2020 03:13

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.