k.ú.: 709760 - Srbce u Okřínka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537560 - Okřínek NUTS5 CZ0208537560
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 235 1638233
zahrada 23 27746
ovoc. sad 8 20728
travní p. 6 27328
vodní pl. nádrž umělá 1 782
vodní pl. tok umělý 76 23791
zast. pl. zbořeniště 2 2578
zast. pl. 34 20963
ostat.pl. jiná plocha 5 1295
ostat.pl. manipulační pl. 2 5150
ostat.pl. neplodná půda 20 3795
ostat.pl. ostat.komunikace 51 18107
ostat.pl. silnice 3 32099
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 416
ostat.pl. zeleň 2 133
Celkem KN 469 1823144
Par. KMD 469 1823144
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 25
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 34
LV 130
spoluvlastník 314

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.04.2011
KM-D 1:2880 03.01.2001 28.04.2011
S-SK GS 1:2880 1824 02.01.2001 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 16.07.2019 13:09

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.