k.ú.: 709751 - Okřínek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537560 - Okřínek NUTS5 CZ0208537560
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 482 3363049
zahrada 60 46147
ovoc. sad 1 6399
lesní poz 1 29069
vodní pl. nádrž umělá 1 4342
vodní pl. tok přirozený 1 22370
vodní pl. tok umělý 105 64270
vodní pl. zamokřená pl. 2 1924
zast. pl. 148 75523
ostat.pl. jiná plocha 3 2675
ostat.pl. manipulační pl. 20 44947
ostat.pl. neplodná půda 1 1086
ostat.pl. ost.dopravní pl. 16 9752
ostat.pl. ostat.komunikace 73 43245
ostat.pl. pohřeb. 1 2915
ostat.pl. silnice 34 45181
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4157
ostat.pl. zeleň 2 288
Celkem KN 954 3767339
Par. DKM 2 958
Par. KMD 952 3766381
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 33
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 47
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 145
LV 254
spoluvlastník 522

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2011
S-SK GS 1824 30.11.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 20.08.2019 14:57

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.