k.ú.: 709751 - Okřínek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537560 - Okřínek NUTS5 CZ0208537560
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 8 13188
orná půda 428 3357857
zahrada mez, stráň 1 1750
zahrada 56 46088
lesní poz 1 29069
vodní pl. nádrž umělá 1 4342
vodní pl. tok přirozený 1 22370
vodní pl. tok umělý 101 64136
zast. pl. 145 74452
ostat.pl. jiná plocha 9 4534
ostat.pl. manipulační pl. 17 42033
ostat.pl. neplodná půda 1 1086
ostat.pl. ost.dopravní pl. 13 9752
ostat.pl. ostat.komunikace 69 43307
ostat.pl. pohřeb. 1 2915
ostat.pl. silnice 33 45181
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3524
ostat.pl. zeleň 4 2212
Celkem KN 891 3767796
Par. DKM 1 25
Par. KMD 890 3767771
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 32
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 49
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 142
LV 255
spoluvlastník 521

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2011
S-SK GS 1824 30.11.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 30.09.2020 19:12

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička