k.ú.: 709735 - Okřesaneč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534251 - Okřesaneč NUTS5 CZ0205534251
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 175 1792181
zahrada 115 81026
ovoc. sad 8 23951
travní p. 31 63738
lesní poz 13 88502
vodní pl. nádrž přírodní 2 222
vodní pl. tok přirozený 3 3079
vodní pl. tok umělý 16 5735
zast. pl. společný dvůr 7 169
zast. pl. zbořeniště 1 594
zast. pl. 128 69259
ostat.pl. dráha 1 38890
ostat.pl. jiná plocha 48 38999
ostat.pl. manipulační pl. 22 9669
ostat.pl. neplodná půda 23 24936
ostat.pl. ostat.komunikace 78 90214
ostat.pl. pohřeb. 1 1088
ostat.pl. silnice 7 41047
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 9291
ostat.pl. zeleň 7 6746
Celkem KN 690 2389336
Par. DKM 690 2389336
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 90
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 10
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
Celkem BUD 128
LV 206
spoluvlastník 292

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.2006 intravilán
DKM-KPÚ 24.06.2002 1:1000 27.08.2002 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1824 01.12.2006


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 06.06.2020 07:23

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.