k.ú.: 709719 - Okrouhlo - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539511 - Okrouhlo NUTS5 CZ020A539511
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21054 - Jílové u Prahy

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 452 3120263
zahrada 529 380115
ovoc. sad 5 43508
travní p. 169 341853
lesní poz les s budovou 4 223
lesní poz 131 3928695
vodní pl. nádrž umělá 5 1955
vodní pl. rybník 1 2703
vodní pl. tok přirozený 22 34708
vodní pl. tok umělý 1 27
zast. pl. společný dvůr 1 134
zast. pl. zbořeniště 5 244
zast. pl. 632 103775
ostat.pl. jiná plocha 109 80832
ostat.pl. manipulační pl. 44 43658
ostat.pl. neplodná půda 80 73183
ostat.pl. ostat.komunikace 216 126165
ostat.pl. pohřeb. 1 1605
ostat.pl. silnice 5 29371
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4800
ostat.pl. zeleň 14 5598
Celkem KN 2429 8323415
Par. KMD 2429 8323415
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 106
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 134
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 4
č.e. jiná st. 21
č.e. rod.rekr 208
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 68
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 5
Celkem BUD 616
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 701
spoluvlastník 964

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.10.2017
S-SK GS 1:2880 1841 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 21.05.2019 13:16

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.