k.ú.: 709697 - Okrouhlička - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548588 - Okrouhlička NUTS5 CZ0631548588
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 694 4371591
zahrada 141 76335
travní p. 676 1211964
lesní poz 346 738509
vodní pl. nádrž umělá 4 6143
vodní pl. rybník 20 28732
vodní pl. tok přirozený 195 32446
vodní pl. tok umělý 8 3701
zast. pl. společný dvůr 15 3637
zast. pl. zbořeniště 5 916
zast. pl. 166 74105
ostat.pl. jiná plocha 51 28941
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 388
ostat.pl. manipulační pl. 56 27306
ostat.pl. neplodná půda 127 50421
ostat.pl. ostat.komunikace 268 109475
ostat.pl. silnice 27 81874
ostat.pl. zeleň 4 1097
Celkem KN 2805 6847581
Par. DKM 2805 6847581
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 103
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
Celkem BUD 156
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 250
spoluvlastník 389

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.12.2003
ZMVM 1:1000 01.11.1991 19.12.2003
S-SK GS 1:2880 1838 01.11.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 20.05.2019 18:57

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.