k.ú.: 709671 - Vadín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569186 - Okrouhlice NUTS5 CZ0631569186
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 127 2912855
zahrada 115 75511
ovoc. sad 1 1117
travní p. 114 615169
lesní poz 136 859956
vodní pl. nádrž umělá 1 478
vodní pl. rybník 3 3854
vodní pl. tok přirozený 14 92909
vodní pl. tok umělý 5 6285
zast. pl. 116 60927
ostat.pl. jiná plocha 76 88453
ostat.pl. manipulační pl. 13 28103
ostat.pl. neplodná půda 8 3768
ostat.pl. ostat.komunikace 62 108124
ostat.pl. silnice 7 27367
Celkem KN 798 4884876
Par. DKM 798 4884876
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 66
č.p. zem.stav 4
č.e. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 108
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 148
spoluvlastník 189

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.2003
DKM-KPÚ 30.11.2002 1:1000 30.09.2003 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 15.12.2003


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 20.08.2019 07:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.