k.ú.: 709662 - Olešnice u Okrouhlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569186 - Okrouhlice NUTS5 CZ0631569186
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 568 3111009
zahrada skleník-pařeniš. 1 280
zahrada 92 65984
travní p. 309 841698
lesní poz 238 1253183
vodní pl. nádrž umělá 2 5750
vodní pl. rybník 2 2291
vodní pl. tok umělý 16 28192
zast. pl. zbořeniště 1 2531
zast. pl. 124 66739
ostat.pl. dráha 3 55261
ostat.pl. jiná plocha 27 11764
ostat.pl. manipulační pl. 9 16167
ostat.pl. neplodná půda 7 3298
ostat.pl. ostat.komunikace 104 82463
ostat.pl. silnice 8 64156
Celkem KN 1511 5610766
Par. KMD 1511 5610766
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 58
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 7
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 120
byt.z. byt 15
Celkem JED 15
LV 176
spoluvlastník 250

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.03.2010
S-SK GS 1:2880 1838 24.03.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.08.2019 21:02

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.