k.ú.: 709654 - Okrouhlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569186 - Okrouhlice NUTS5 CZ0631569186
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 235 1071220
zahrada 279 176494
travní p. 197 304021
lesní poz 68 151443
vodní pl. rybník 2 7914
vodní pl. tok přirozený 7 42054
vodní pl. tok umělý 4 2729
zast. pl. zbořeniště 3 551
zast. pl. 403 105081
ostat.pl. dráha 10 69475
ostat.pl. jiná plocha 107 74764
ostat.pl. manipulační pl. 20 29149
ostat.pl. neplodná půda 9 3910
ostat.pl. ostat.komunikace 136 82907
ostat.pl. silnice 68 84415
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13330
ostat.pl. zeleň 9 11443
Celkem KN 1559 2230900
Par. KMD 1559 2230900
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 251
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 5
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 7
bez čp/če garáž 45
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 393
LV 386
spoluvlastník 527

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.03.2010
S-SK GS 1:2880 1824 24.03.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 26.09.2020 18:20

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička