k.ú.: 709638 - Chlístov u Okrouhlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569186 - Okrouhlice NUTS5 CZ0631569186
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 327 1049090
zahrada 64 34069
travní p. 232 301994
lesní poz les s budovou 1 27
lesní poz 71 167287
vodní pl. tok přirozený 5 23080
vodní pl. zamokřená pl. 1 615
zast. pl. společný dvůr 1 496
zast. pl. 64 22703
ostat.pl. dráha 1 56888
ostat.pl. jiná plocha 13 3528
ostat.pl. manipulační pl. 9 14918
ostat.pl. ostat.komunikace 45 26177
ostat.pl. silnice 96 64004
Celkem KN 930 1764876
Par. KMD 930 1764876
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 42
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 63
LV 111
spoluvlastník 190

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.06.2011
S-SK GS 1:2880 1824 23.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 02.06.2020 15:27

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.