k.ú.: 709638 - Chlístov u Okrouhlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569186 - Okrouhlice NUTS5 CZ0631569186
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 328 1050654
zahrada 63 34055
travní p. 231 302166
lesní poz les s budovou 1 27
lesní poz 70 165723
vodní pl. tok přirozený 5 23080
vodní pl. zamokřená pl. 1 615
zast. pl. společný dvůr 1 496
zast. pl. 64 22703
ostat.pl. dráha 1 56888
ostat.pl. jiná plocha 13 3528
ostat.pl. manipulační pl. 9 14918
ostat.pl. ostat.komunikace 44 26060
ostat.pl. silnice 96 64004
Celkem KN 927 1764917
Par. KMD 927 1764917
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 42
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 63
LV 111
spoluvlastník 189

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.06.2011
S-SK GS 1:2880 1824 23.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.07.2019 16:38

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.