k.ú.: 709620 - Babice u Okrouhlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569186 - Okrouhlice NUTS5 CZ0631569186
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 375 2387828
zahrada 102 62306
travní p. mez, stráň 3 4717
travní p. 217 466048
lesní poz les s budovou 3 104
lesní poz 74 905101
vodní pl. nádrž umělá 3 429
vodní pl. tok přirozený 3 60411
vodní pl. tok umělý 2 8729
zast. pl. 124 42993
ostat.pl. jiná plocha 61 19947
ostat.pl. manipulační pl. 5 13400
ostat.pl. neplodná půda 11 9557
ostat.pl. ostat.komunikace 46 27736
ostat.pl. silnice 11 81141
Celkem KN 1040 4090447
Par. KMD 1040 4090447
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 67
č.p. zem.stav 5
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 121
LV 182
spoluvlastník 236

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.03.2010
S-SK GS 1:2880 1838 24.03.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 22.09.2020 17:22

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička