k.ú.: 709620 - Babice u Okrouhlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569186 - Okrouhlice NUTS5 CZ0631569186
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 495 2390678
zahrada 93 41909
travní p. 314 483998
lesní poz les s budovou 3 104
lesní poz 84 905101
vodní pl. nádrž umělá 3 429
vodní pl. tok přirozený 4 60411
vodní pl. tok umělý 2 8729
zast. pl. zbořeniště 1 111
zast. pl. 117 42455
ostat.pl. jiná plocha 63 24931
ostat.pl. manipulační pl. 13 13400
ostat.pl. neplodná půda 12 5782
ostat.pl. ostat.komunikace 67 31089
ostat.pl. silnice 28 81141
Celkem KN 1299 4090268
Par. KMD 1299 4090268
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 67
č.p. zem.stav 6
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 115
LV 179
spoluvlastník 231

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.03.2010
S-SK GS 1:2880 1838 24.03.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 21.08.2019 01:23

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.