k.ú.: 709603 - Okrouhlé Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560952 - Konstantinovy Lázně NUTS5 CZ0327560952
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32131 - Bezdružice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 42 2059242
zahrada 153 126416
ovoc. sad 2 26642
travní p. 148 2188168
lesní poz les s budovou 5 106
lesní poz ostat.komunikace 6 5216
lesní poz 88 4615207
vodní pl. nádrž umělá 2 2371
vodní pl. rybník 1 7502
vodní pl. tok přirozený 10 65261
vodní pl. tok umělý 9 11393
vodní pl. zamokřená pl. 7 22626
zast. pl. zbořeniště 9 17476
zast. pl. 162 62499
ostat.pl. jiná plocha 61 167809
ostat.pl. manipulační pl. 7 25795
ostat.pl. neplodná půda 48 107218
ostat.pl. ostat.komunikace 86 105706
ostat.pl. pohřeb. 2 3997
ostat.pl. silnice 10 109018
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5968
ostat.pl. zeleň 28 57230
Celkem KN 888 9792866
Par. DKM 340 5508952
Par. KMD 548 4283914
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 58
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 24
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 163
LV 159
spoluvlastník 210

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.08.2019 1:1000 19.08.2019 *)
KMD 1:1000 28.11.2017
S-SK GS 1:2880 1839 19.08.2019


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 26.09.2020 00:52

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička