k.ú.: 709476 - Okna v Podbezdězí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47001 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561886 - Okna NUTS5 CZ0511561886
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51012 - Doksy

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 202 3790126
zahrada 110 51247
travní p. 126 181983
lesní poz 56 746272
vodní pl. nádrž umělá 1 922
vodní pl. tok přirozený 1 867
vodní pl. tok umělý 14 17025
vodní pl. zamokřená pl. 40 318932
zast. pl. společný dvůr 2 435
zast. pl. zbořeniště 13 3663
zast. pl. 208 97836
ostat.pl. dráha 6 40374
ostat.pl. jiná plocha 90 51335
ostat.pl. manipulační pl. 56 109288
ostat.pl. neplodná půda 83 93145
ostat.pl. ostat.komunikace 76 103755
ostat.pl. pohřeb. 1 1258
ostat.pl. silnice 3 22948
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 30518
ostat.pl. zeleň 16 6279
Celkem KN 1110 5668208
GP 8 10520
Celkem ZE 8 10520
Par. DKM 1110 5668208
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 86
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 23
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 204
byt.z. byt 28
Celkem JED 28
LV 270
spoluvlastník 372

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.2016
FÚO 1:2000 31.12.1977 16.12.2016 Od 1977 dle KP. FÚO2 Okna-Tachov.
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1977 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 16.08.2022 06:24

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.