k.ú.: 709395 - Ochoz u Nasavrk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571911 - Nasavrky NUTS5 CZ0531571911
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53044 - Nasavrky

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 148 1646965
zahrada 244 165345
ovoc. sad 15 64324
travní p. 191 444515
lesní poz 55 753003
vodní pl. rybník 3 162422
vodní pl. tok přirozený 39 34813
vodní pl. tok umělý 4 7284
vodní pl. zamokřená pl. 4 7657
zast. pl. 206 71184
ostat.pl. jiná plocha 31 7223
ostat.pl. manipulační pl. 19 20218
ostat.pl. neplodná půda 28 9297
ostat.pl. ostat.komunikace 152 137108
ostat.pl. silnice 17 40186
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2358
ostat.pl. zeleň 89 120641
Celkem KN 1246 3694543
Par. DKM 557 2421786
Par. KMD 689 1272757
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 46
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 83
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 199
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 249
spoluvlastník 328

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.12.2017
DKM-KPÚ 1:1000 02.10.2015
S-SK GS 1:2880 1839 06.12.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 23.08.2019 03:20

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.