k.ú.: 709352 - Ohrobec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539503 - Ohrobec NUTS5 CZ020A539503
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21053 - Jesenice (okres Praha-západ)

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 494 2253919
zahrada 704 525749
ovoc. sad 28 64527
travní p. 57 137241
lesní poz les s budovou 4 136
lesní poz 33 977660
vodní pl. rybník 4 11223
vodní pl. tok přirozený 47 6175
zast. pl. zbořeniště 1 98
zast. pl. 1032 125949
ostat.pl. dráha 2 4504
ostat.pl. jiná plocha 179 42652
ostat.pl. manipulační pl. 8 14372
ostat.pl. neplodná půda 41 10218
ostat.pl. ostat.komunikace 237 113041
ostat.pl. silnice 17 38322
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 12197
ostat.pl. zeleň 3 1784
Celkem KN 2910 4339767
Par. KMD 2910 4339767
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 116
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 392
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 99
č.e. rod.rekr 194
bez čp/če garáž 76
bez čp/če jiná st. 108
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 5
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 1025
byt.z. byt 8
obč.z. byt 2
Celkem JED 10
LV 1037
spoluvlastník 1341

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.06.2017
S-SK GS 1:2880 1841 21.06.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 19.06.2019 07:52

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.