k.ú.: 709280 - Ohnišťany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570516 - Ohnišťany NUTS5 CZ0521570516
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 983 5649932
zahrada 188 135416
ovoc. sad 3 34660
travní p. 326 747009
lesní poz 78 1587281
vodní pl. nádrž umělá 3 2099
vodní pl. tok přirozený 119 46373
vodní pl. tok umělý 49 15512
vodní pl. zamokřená pl. 1 404
zast. pl. společný dvůr 42 10214
zast. pl. zbořeniště 2 203
zast. pl. 195 119113
ostat.pl. dráha 3 61309
ostat.pl. jiná plocha 42 40731
ostat.pl. manipulační pl. 53 52245
ostat.pl. neplodná půda 2 2343
ostat.pl. ostat.komunikace 127 121941
ostat.pl. pohřeb. 2 3627
ostat.pl. silnice 14 121757
ostat.pl. skládka 1 3392
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6459
ostat.pl. zeleň 6 61126
Celkem KN 2242 8823146
Par. DKM 70 439833
Par. KMD 2172 8383313
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 125
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 15
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 190
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 368
spoluvlastník 746

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2013
S-SK GS 1:2880 1842 28.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 24.08.2019 15:56

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.