k.ú.: 709212 - Polní Chrčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 513237 - Polní Chrčice NUTS5 CZ0204513237
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21101 - Kolín

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 185 2912482
zahrada 110 96813
ovoc. sad 6 32536
travní p. 7 32315
lesní poz 28 1752744
vodní pl. nádrž umělá 1 695
vodní pl. tok přirozený 1 879
vodní pl. tok umělý 4 15225
zast. pl. 133 67376
ostat.pl. jiná plocha 39 70701
ostat.pl. manipulační pl. 13 21516
ostat.pl. neplodná půda 8 10629
ostat.pl. ostat.komunikace 35 79919
ostat.pl. silnice 22 101907
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5550
ostat.pl. zeleň 13 62143
Celkem KN 606 5263430
Par. DKM 606 5263430
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 99
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 129
LV 178
spoluvlastník 294

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.09.2018
DKM-KPÚ 14.11.2005 1:1000 15.12.2005 *) na části k.ú. DKM
S-SK GS 1:2880 1841 11.09.2018 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 22.09.2020 17:20

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička