k.ú.: 709204 - Ohaře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533556 - Ohaře NUTS5 CZ0204533556
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21101 - Kolín

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 483 4807600
zahrada 172 106079
ovoc. sad 4 18714
travní p. 11 103894
lesní poz 101 388945
vodní pl. nádrž umělá 1 2956
vodní pl. tok přirozený 15 35623
zast. pl. společný dvůr 11 6045
zast. pl. zbořeniště 3 1242
zast. pl. 210 118627
ostat.pl. jiná plocha 30 20055
ostat.pl. manipulační pl. 7 39742
ostat.pl. neplodná půda 5 18141
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 29
ostat.pl. ostat.komunikace 90 158094
ostat.pl. pohřeb. 1 4309
ostat.pl. silnice 12 82254
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8106
ostat.pl. zeleň 24 115721
Celkem KN 1183 6036176
PK 21 66914
Celkem ZE 21 66914
Par. DKM 620 5478150
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 125
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 4
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 195
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 386
spoluvlastník 565

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 18.08.2016
S-SK GS 1:2880 1841 28.02.1824 1:2880,


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 30.09.2020 05:27

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička