k.ú.: 709174 - Odřepsy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537551 - Odřepsy NUTS5 CZ0208537551
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 812 4356184
zahrada 143 93047
ovoc. sad 10 41746
travní p. 8 18764
lesní poz 21 1088384
vodní pl. nádrž umělá 2 6568
vodní pl. tok přirozený 65 17629
vodní pl. tok umělý 153 69107
vodní pl. zamokřená pl. 3 7283
zast. pl. společný dvůr 1 1108
zast. pl. zbořeniště 3 1106
zast. pl. 197 107049
ostat.pl. jiná plocha 42 26718
ostat.pl. manipulační pl. 58 56221
ostat.pl. neplodná půda 37 6291
ostat.pl. ostat.komunikace 84 116778
ostat.pl. silnice 13 62264
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11962
Celkem KN 1654 6088209
Par. KMD 1654 6088209
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 102
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 190
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 348
spoluvlastník 786

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2011
S-SK GS 1841 30.11.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 05.06.2020 00:59

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.