k.ú.: 709174 - Odřepsy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537551 - Odřepsy NUTS5 CZ0208537551
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 4 1321
orná půda 619 4344378
zahrada 130 93853
ovoc. sad 8 35651
travní p. mez, stráň 1 191
travní p. 12 39261
lesní poz 20 1088384
vodní pl. nádrž umělá 3 6993
vodní pl. tok přirozený 50 17629
vodní pl. tok umělý 118 67833
vodní pl. zamokřená pl. 3 7283
zast. pl. společný dvůr 1 1108
zast. pl. zbořeniště 1 393
zast. pl. 196 106653
ostat.pl. jiná plocha 38 33517
ostat.pl. manipulační pl. 24 42775
ostat.pl. neplodná půda 29 6200
ostat.pl. ostat.komunikace 74 112937
ostat.pl. silnice 13 62264
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 11962
ostat.pl. zeleň 5 7232
Celkem KN 1350 6087818
Par. KMD 1350 6087818
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 103
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 189
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 350
spoluvlastník 787

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2011
S-SK GS 1841 30.11.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 25.09.2020 04:41

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička