k.ú.: 709174 - Odřepsy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537551 - Odřepsy NUTS5 CZ0208537551
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 811 4375860
zahrada 142 93162
ovoc. sad 10 41746
travní p. 8 5538
lesní poz 20 1083229
vodní pl. nádrž umělá 2 6568
vodní pl. tok přirozený 65 17629
vodní pl. tok umělý 153 69020
vodní pl. zamokřená pl. 3 7283
zast. pl. společný dvůr 1 1108
zast. pl. zbořeniště 3 1106
zast. pl. 193 106376
ostat.pl. jiná plocha 38 25862
ostat.pl. manipulační pl. 57 56340
ostat.pl. neplodná půda 37 6291
ostat.pl. ostat.komunikace 80 116778
ostat.pl. silnice 13 62264
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11962
Celkem KN 1638 6088122
Par. KMD 1638 6088122
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 97
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
Celkem BUD 186
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 348
spoluvlastník 752

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2011
S-SK GS 1841 30.11.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 16.07.2019 00:34

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.