k.ú.: 709158 - Veselí u Oder - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599701 - Odry NUTS5 CZ0804599701
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8116 - Odry
Pověřený obecní úřad 81161 - Odry

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 164 3863405
zahrada 163 133833
travní p. 171 1332886
lesní poz 89 2473480
vodní pl. tok přirozený 4 3306
zast. pl. zbořeniště 7 3441
zast. pl. 86 33915
ostat.pl. jiná plocha 40 27308
ostat.pl. manipulační pl. 11 16244
ostat.pl. neplodná půda 10 3687
ostat.pl. ostat.komunikace 92 71806
ostat.pl. pohřeb. 1 767
ostat.pl. silnice 2 48825
Celkem KN 840 8012903
Par. KMD 840 8012903
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 43
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 86
LV 115
spoluvlastník 149

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.03.2016
KM-D 1:2000 06.03.2000 09.03.2016
S-SK ŠS 1:2880 1836 06.03.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 19.06.2019 07:17

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.