k.ú.: 709018 - Odolenov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556301 - Hrádek NUTS5 CZ0322556301
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 5629
zahrada 31 29738
ovoc. sad 1 2671
travní p. 216 1041565
lesní poz 98 1092193
vodní pl. nádrž umělá 1 483
vodní pl. tok přirozený 1 1331
zast. pl. zbořeniště 3 467
zast. pl. 36 18234
ostat.pl. jiná plocha 6 42441
ostat.pl. neplodná půda 235 253366
ostat.pl. ostat.komunikace 42 36164
ostat.pl. silnice 1 9830
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 35959
Celkem KN 689 2570071
Par. KMD 689 2570071
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 36
LV 58
spoluvlastník 73

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.05.2014
S-SK GS 1:2880 1837 26.05.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 23.07.2019 05:26

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.