k.ú.: 709018 - Odolenov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556301 - Hrádek NUTS5 CZ0322556301
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 2677
zahrada 33 35367
ovoc. sad 1 2671
travní p. mez, stráň 8 8101
travní p. 166 1027343
lesní poz 81 1113779
vodní pl. nádrž umělá 1 483
vodní pl. tok přirozený 1 1331
zast. pl. zbořeniště 3 467
zast. pl. 38 18135
ostat.pl. jiná plocha 6 19472
ostat.pl. mez, stráň 11 40697
ostat.pl. neplodná půda 193 217626
ostat.pl. ostat.komunikace 30 36133
ostat.pl. silnice 1 9830
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 35959
Celkem KN 590 2570071
Par. KMD 590 2570071
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 37
LV 59
spoluvlastník 75

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.05.2014
S-SK GS 1:2880 1837 26.05.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 18.09.2020 09:37

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.