k.ú.: 708933 - Čečkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 529842 - Jankov NUTS5 CZ0201529842
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2126 - Votice
Pověřený obecní úřad 21261 - Votice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 113 639795
zahrada 27 16214
travní p. 61 103246
lesní poz 13 48823
vodní pl. nádrž přírodní 1 1180
vodní pl. zamokřená pl. 4 1705
zast. pl. 19 12855
ostat.pl. jiná plocha 3 922
ostat.pl. manipulační pl. 1 264
ostat.pl. neplodná půda 2 147
ostat.pl. ostat.komunikace 36 38975
ostat.pl. silnice 3 5151
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2596
Celkem KN 284 871873
Par. KMD 284 871873
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. zem.used 8
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 18
LV 35
spoluvlastník 43

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.04.2016
KM-D 1:2000 08.12.1999 04.04.2016
S-SK GS 1:2880 1841 08.12.1999 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 30.09.2020 05:39

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička