k.ú.: 708861 - Obytce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 541915 - Obytce NUTS5 CZ0322541915
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 154 1309192
zahrada 157 127960
travní p. 106 531855
lesní poz ostat.komunikace 5 8839
lesní poz školka 1 2372
lesní poz 85 1588029
vodní pl. nádrž umělá 1 1088
vodní pl. rybník 4 11755
vodní pl. tok přirozený 15 11764
vodní pl. zamokřená pl. 4 2486
zast. pl. společný dvůr 12 6355
zast. pl. zbořeniště 1 58
zast. pl. 139 58254
ostat.pl. jiná plocha 28 13738
ostat.pl. manipulační pl. 8 29142
ostat.pl. neplodná půda 141 450879
ostat.pl. ostat.komunikace 63 128615
ostat.pl. silnice 9 48315
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6160
ostat.pl. zeleň 14 38968
Celkem KN 948 4375824
Par. DKM 948 4375824
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 72
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 23
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 133
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 9
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 20
LV 222
spoluvlastník 328

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 15.02.2018
DKM 1:1000 26.09.2006
ZMVM 1:2000 01.11.1990 26.09.2006
S-SK GS 1:2880 1837 01.11.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 22.09.2020 15:32

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.