k.ú.: 708801 - Obruby - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 536407 - Obruby NUTS5 CZ0207536407
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 782 3262595
zahrada 163 150784
ovoc. sad 35 119575
travní p. 83 178483
lesní poz 58 320063
vodní pl. nádrž umělá 1 279
vodní pl. tok přirozený 23 11853
vodní pl. tok umělý 13 1058
zast. pl. společný dvůr 1 49
zast. pl. zbořeniště 8 2291
zast. pl. 184 78396
ostat.pl. dobývací prost. 1 53727
ostat.pl. jiná plocha 100 131319
ostat.pl. manipulační pl. 34 22176
ostat.pl. neplodná půda 16 4894
ostat.pl. ostat.komunikace 111 61543
ostat.pl. silnice 45 72653
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 9858
ostat.pl. zeleň 1 150
Celkem KN 1667 4481746
Par. KMD 1667 4481746
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 102
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 23
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 2
Celkem BUD 176
LV 327
spoluvlastník 527

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.11.2012
S-SK GS 1:2880 1842 15.11.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 19.09.2020 05:21

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.