k.ú.: 708721 - Šimpach - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548472 - Obrataň NUTS5 CZ0633548472
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6109 - Pacov
Pověřený obecní úřad 61091 - Pacov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 461 2599972
zahrada 59 38388
travní p. 243 498157
lesní poz les s budovou 1 76
lesní poz 82 445717
vodní pl. nádrž umělá 2 741
vodní pl. rybník 6 125392
vodní pl. tok přirozený 13 7397
vodní pl. tok umělý 29 6689
vodní pl. zamokřená pl. 2 3764
zast. pl. společný dvůr 2 296
zast. pl. zbořeniště 1 840
zast. pl. 68 33632
ostat.pl. dráha 4 51787
ostat.pl. jiná plocha 104 65205
ostat.pl. manipulační pl. 44 26604
ostat.pl. neplodná půda 23 27843
ostat.pl. ostat.komunikace 106 75738
ostat.pl. silnice 10 38664
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 5267
Celkem KN 1265 4052169
Par. KMD 1265 4052169
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. doprava 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 67
LV 146
spoluvlastník 344

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.05.2011
S-SK GS 1:2880 1829 27.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.09.2020 15:38

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička