k.ú.: 708674 - Lhotka u Dobříše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540951 - Obořiště NUTS5 CZ020B540951
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 241 1539320
zahrada 25 15633
travní p. 88 140203
lesní poz 13 23986
vodní pl. nádrž umělá 6 5550
vodní pl. rybník 1 45008
vodní pl. tok umělý 17 4046
zast. pl. zbořeniště 1 328
zast. pl. 44 22586
ostat.pl. dálnice 13 64251
ostat.pl. jiná plocha 10 8281
ostat.pl. manipulační pl. 20 11082
ostat.pl. neplodná půda 20 9202
ostat.pl. ostat.komunikace 29 25334
ostat.pl. silnice 7 16665
ostat.pl. zeleň 1 300
Celkem KN 536 1931775
Par. KMD 536 1931775
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obchod 1
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 35
LV 79
spoluvlastník 149

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.07.2011
S-SK GS 1:2880 1839 28.07.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 25.09.2020 06:40

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička