k.ú.: 708615 - Oblekovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 593711 - Znojmo NUTS5 CZ0647593711
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 995 5333848
vinice 72 412092
zahrada 726 416656
ovoc. sad 54 21057
travní p. 113 314281
lesní poz les(ne hospodář) 31 55750
lesní poz 85 691123
vodní pl. nádrž umělá 1 62
vodní pl. tok přirozený 8 133907
vodní pl. tok umělý 1 624
zast. pl. společný dvůr 2 1341
zast. pl. zbořeniště 1 153
zast. pl. 870 212667
ostat.pl. jiná plocha 340 153214
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 2
ostat.pl. manipulační pl. 66 76961
ostat.pl. neplodná půda 61 78043
ostat.pl. ostat.komunikace 343 329216
ostat.pl. pohřeb. 4 7698
ostat.pl. silnice 12 52100
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 1246001
ostat.pl. zeleň 6 944
Celkem KN 3803 9537740
Par. DKM 3803 9537740
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 260
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 20
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 131
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 26
č.e. garáž 9
č.e. jiná st. 12
č.e. rod.rekr 92
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 151
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 22
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 27
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 4
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 846
byt.z. byt 34
byt.z. garáž 6
obč.z. byt 24
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 67
LV 1166
spoluvlastník 1706

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 29.12.2015 1:1000 22.01.2016 *)
DKM 1:1000 03.12.2014 Intravilán a část extravilánu
THM-V 1:1000 01.01.1966 03.12.2014 intravilán a část extravilánu
THM-G 1:2000 01.01.1966 22.01.2016 část extravilánu
THM-V 1:2000 01.01.1966 03.12.2014 část extravilánu


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 20.09.2020 23:00

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.