k.ú.: 708569 - Obecnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540935 - Obecnice NUTS5 CZ020B540935
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 413 1816518
zahrada 545 314739
ovoc. sad 7 14109
travní p. 583 1093197
lesní poz 22 74243
vodní pl. nádrž umělá 9 9213
vodní pl. rybník 4 9568
vodní pl. tok přirozený 46 18174
vodní pl. tok umělý 14 1429
zast. pl. společný dvůr 14 1458
zast. pl. zbořeniště 4 1312
zast. pl. 578 140941
ostat.pl. jiná plocha 145 73021
ostat.pl. manipulační pl. 26 20204
ostat.pl. neplodná půda 73 85509
ostat.pl. ostat.komunikace 175 110540
ostat.pl. pohřeb. 1 2482
ostat.pl. silnice 64 56673
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 31 39861
ostat.pl. zeleň 2 446
Celkem KN 2756 3883637
Par. KMD 2756 3883637
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 343
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 98
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 2
Celkem BUD 571
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 782
spoluvlastník 1472

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.05.2014
S-SK GS 1:2880 1839 23.05.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 24.07.2019 07:21

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.