k.ú.: 708569 - Obecnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540935 - Obecnice NUTS5 CZ020B540935
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 414 1816518
zahrada 545 314356
ovoc. sad 7 14109
travní p. 587 1092389
lesní poz 22 74243
vodní pl. nádrž umělá 9 9213
vodní pl. rybník 4 9568
vodní pl. tok přirozený 46 18174
vodní pl. tok umělý 14 1429
zast. pl. společný dvůr 14 1458
zast. pl. zbořeniště 4 1312
zast. pl. 587 142555
ostat.pl. jiná plocha 148 72890
ostat.pl. manipulační pl. 26 20204
ostat.pl. neplodná půda 73 85479
ostat.pl. ostat.komunikace 177 110540
ostat.pl. pohřeb. 1 2482
ostat.pl. silnice 64 56673
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 31 39861
ostat.pl. zeleň 2 446
Celkem KN 2775 3883899
Par. KMD 2775 3883899
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 339
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 105
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 579
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 782
spoluvlastník 1472

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.05.2014
S-SK GS 1:2880 1839 23.05.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 05.06.2020 14:57

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.