k.ú.: 708551 - Žemličkova Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541044 - Petrovice NUTS5 CZ020B541044
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 146 792585
zahrada 36 22842
ovoc. sad 1 3915
travní p. 214 682023
lesní poz 76 330216
vodní pl. nádrž umělá 8 3601
vodní pl. rybník 4 103045
vodní pl. tok přirozený 5 5694
zast. pl. společný dvůr 3 673
zast. pl. 40 20474
ostat.pl. jiná plocha 78 100733
ostat.pl. manipulační pl. 11 9071
ostat.pl. neplodná půda 138 105189
ostat.pl. ostat.komunikace 50 28602
ostat.pl. silnice 55 20606
Celkem KN 865 2229269
Par. KMD 865 2229269
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. rod.dům 5
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 37
LV 93
spoluvlastník 244

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.08.2012
S-SK GS 1:2880 1839 28.08.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 01.06.2020 18:16

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.