k.ú.: 708534 - Obděnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541044 - Petrovice NUTS5 CZ020B541044
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 132 1738750
zahrada 143 139326
ovoc. sad 1 3992
travní p. 235 2403130
lesní poz 91 1791354
vodní pl. nádrž umělá 10 17231
vodní pl. rybník 4 16520
vodní pl. tok přirozený 21 46410
vodní pl. zamokřená pl. 1 119
zast. pl. společný dvůr 2 190
zast. pl. zbořeniště 3 568
zast. pl. 120 46620
ostat.pl. jiná plocha 24 11039
ostat.pl. manipulační pl. 2 1027
ostat.pl. neplodná půda 98 312605
ostat.pl. ostat.komunikace 72 152149
ostat.pl. pohřeb. 1 1946
ostat.pl. silnice 2 29220
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1305
ostat.pl. zeleň 5 2333
Celkem KN 968 6715834
Par. DKM 968 6715834
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 117
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 185
spoluvlastník 247

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.11.2014
DKM-KPÚ 30.12.2010 1:1000 05.01.2011 *)
S-SK GS 1:2880 1839 27.11.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 18.09.2020 10:53

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.