k.ú.: 708534 - Obděnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541044 - Petrovice NUTS5 CZ020B541044
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 132 1738750
zahrada 142 139372
ovoc. sad 1 3992
travní p. 236 2402042
lesní poz 87 1769599
vodní pl. nádrž umělá 10 17231
vodní pl. rybník 4 16520
vodní pl. tok přirozený 21 46410
vodní pl. zamokřená pl. 1 119
zast. pl. společný dvůr 2 190
zast. pl. zbořeniště 3 568
zast. pl. 119 46574
ostat.pl. jiná plocha 24 11039
ostat.pl. manipulační pl. 2 1027
ostat.pl. neplodná půda 100 335447
ostat.pl. ostat.komunikace 72 152149
ostat.pl. pohřeb. 1 1946
ostat.pl. silnice 2 29220
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1305
ostat.pl. zeleň 5 2333
Celkem KN 965 6715833
Par. DKM 965 6715833
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 116
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 189
spoluvlastník 254

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.11.2014
DKM-KPÚ 30.12.2010 1:1000 05.01.2011 *)
S-SK GS 1:2880 1839 27.11.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 20.08.2019 03:28

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.