k.ú.: 708526 - Občov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 513571 - Občov NUTS5 CZ020B513571
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 467 2453914
zahrada 98 68517
ovoc. sad 3 7897
travní p. 71 150280
lesní poz 15 43017
vodní pl. nádrž umělá 4 1076
vodní pl. rybník 1 5017
vodní pl. tok přirozený 28 5482
vodní pl. tok umělý 4 1149
zast. pl. společný dvůr 1 755
zast. pl. 103 37135
ostat.pl. jiná plocha 15 12158
ostat.pl. manipulační pl. 10 17192
ostat.pl. neplodná půda 25 14957
ostat.pl. ostat.komunikace 63 83228
ostat.pl. pohřeb. 1 72
ostat.pl. silnice 2 5439
ostat.pl. zeleň 1 33
Celkem KN 912 2907318
Par. KMD 912 2907318
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. rod.dům 40
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 3
Celkem BUD 101
LV 181
spoluvlastník 326

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.05.2010
S-SK GS 1:2880 1839 28.05.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 21.07.2019 00:20

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.