k.ú.: 708461 - Stará Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556831 - Nýrsko NUTS5 CZ0322556831
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 5186
zahrada 78 40444
ovoc. sad 2 27630
travní p. 163 1224722
lesní poz 105 1387644
vodní pl. nádrž přírodní 1 989
vodní pl. nádrž umělá 1 120429
vodní pl. zamokřená pl. 5 5510
zast. pl. zbořeniště 6 4169
zast. pl. 68 23528
ostat.pl. jiná plocha 38 46057
ostat.pl. manipulační pl. 4 11591
ostat.pl. neplodná půda 65 59229
ostat.pl. ostat.komunikace 60 45161
ostat.pl. silnice 22 28324
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 695
ostat.pl. zeleň 1 82
Celkem KN 624 3031390
PK 23 20106
GP 41 280891
Celkem ZE 64 300997
Par. KMD 392 1816319
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. garáž 1
č.p. rod.dům 26
č.e. bydlení 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 63
LV 81
spoluvlastník 109

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.04.2015
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 01.06.2020 18:25

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.