k.ú.: 708461 - Stará Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556831 - Nýrsko NUTS5 CZ0322556831
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 1855
zahrada 72 42739
ovoc. sad 2 19089
travní p. 121 1165343
lesní poz 115 1448643
vodní pl. nádrž přírodní 1 989
vodní pl. nádrž umělá 1 120429
vodní pl. tok přirozený 11 7914
vodní pl. zamokřená pl. 5 5510
zast. pl. zbořeniště 5 3523
zast. pl. 68 23759
ostat.pl. jiná plocha 25 21337
ostat.pl. manipulační pl. 2 4193
ostat.pl. neplodná půda 58 82369
ostat.pl. ostat.komunikace 58 69406
ostat.pl. silnice 9 12726
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 695
ostat.pl. zeleň 1 82
Celkem KN 558 3030601
Par. DKM 198 1346528
Par. KMD 360 1684073
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. rod.dům 26
č.p. víceúčel 1
č.e. bydlení 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 63
LV 84
spoluvlastník 111

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 22.09.2020 1:2880 22.09.2020 *)
KMD 1:1000 03.04.2015
S-SK GS 1:2880 1837 22.09.2020


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.09.2020 16:09

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička